kezdőlap.
főiskola.
kurzusok.
felvételi.
kapcsolat.
galéria.
kezdőlap.
főiskola.
kurzusok.
felvételi.
kapcsolat.
galéria.

Alapítvány   események   jelentkezési lap   kreditek   facebook    kérdések-válaszok   hallgatók tapasztalata    hitünk   tajékoztató    wikipédia    

LOGOS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ALAPÍTVÁNY

Alapítványunk non-profit szervezet, így támogatóink, önkénteseink és barátaink szívélyes adományaiból, szolgálataiból ill. szponzorok támogatásából tartja fenn magát. Örömmel veszünk bármiféle segítséget , ima, fizikai vagy anyagi támogatást!
  

Amennyiben 1%-át szívesen ajánlja céljainkra, adószámunk: 18204845-1-05  

Támogatás befizetésére személyesen ill. bankszámlánkra történő utalással van lehetőség.

Bankszámlaszámunk: (Unicredit Bank) 10918001-00000070-879800100

 

Durkó István, Kőszikla Baptista Gyülekezet, Budaörs

Támogatás  * Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány  *  3521  Miskolc, Pólya Jenő u. 4.

 

Durkó István, Kőszikla Baptista Gyülekezet, Budaörs

KURZUSOK 2

A Főiskola éves szinten 10 kurzust tart. Minden hónapban egyet minden évfolyamban. Ezekre szombaton kerül sor. Ennek időpontját előre jelzi a Tanulmányi vezető  az Eseményekben menüben.

A kurzusok az adott szombaton (12,00-18,00-ig) regisztrációval, tanulmányi elbeszélgetéssel, majd a jegyzetek, könyvek, TTLek átvételével, egy a kurzus nyító előadással kezdődnek. Amikor nincs élő előadás, akkor a hallgatók etanrendben veszik fel a kurzust, ekkor a Tanulmányi vezetőtől ígényelt  letöltő linekekken érik el az előadás hangyanyagát, jegyzeteit.

Mivel ekkor nincs személyes kontakt, ezért ilyenkor különösen fontos, hogy a hallgató tartsa és ápolja a kapcsolatát a Logos Office Support-tal, hogy a titkárság, a  logospénztár, valamint a Tanulmányi vezető instukciót követhesse.

A Logos-Hungary Keresztény Főiskola alapításakor szakított az Európára jellemző porosz oktatási hagyományokkal, ami a múlt elméletére és gyakorlatára, az emberi nagyságok tekintélyére,  a hagyományra, az elmére, a magolásra, és a teljesítménycentralizmusra épül.  A Logos főiskolán nem kombinálják a vallási és kulturális hagyományokat, hanem a kurzusainkban arra támaszkodnak, ami „meg van írva” a Szentírásban.

 

Tovább » A kurzusok 3-ra

EGY KURZUS 4 HETES MENETRENDJE

A kurzus az élő előadással kezdődik. A kurzus előtt a hallgatók beiratkoznak, átveszik a Tantárgyleírást, (TTL), a kurzus dokumentumait (jegyzetek, könyvek) és résztveszenek a kommunikációban, műhelymunkában. A z előadó tanárok örömmel veszik a hozzászólást, és a kérdéseket.

A kurzus az otthoni munkával folytatódik: az előadáson hallottak, valamint a kurzus dokumentumainak (jegyzetek, könyvek) feldolgozásával. A kiírt szakirodalom olvasásával, kutatással, egyéb feladatok elvégzésével. A tanárok örömmel veszik a felvetődő kérdéseket.

A kurzus záró-dolgozatát általában a következő előadás kezdetén kell leadni.  A tanárok általában emailen kérik a hallgatóktól a dolgozatot, amit archíválásra is el kell küldeni. Minden értékelhető dolgozat
3 kreditet ér, ami bekerül
a Tanulmányi vezető, valamint
a hallgatók digitális naplójába.  

A kurzus záró-dolgozatát a tanár által adott és értelmezett TTLben szereplő feladatok alapján kell elvégezni. Ez a kommunikációs fájl letölthető a kurzushoz tartozó linkről. A szükséges feldolgozás, kutatás ideje ez, ez idő alatt is a tanárok örömmel veszik a felvetődő kérdéseket.

előadás, TTL

szakirodalom

záró-dolgozat

kutatás

I.

II.

III.

IV.

A kialakított oktatás igyekszik kellőképpen figyelembe venni a hallgatók belső természetét  és szükségleteit, a személyiség értékeit kibontakoztatni, bevonni őket személyes ajándékaik szerint az együttműködésen alapuló tanulási-tanítási stratégiákba: a csoport- és műhelymunkákba, projektekbe. Előadóiknál meghatározó az egyház prioritás alapú szemlélete, a biblikus sáfárság gondolata, valamint hogy a személyes szolgálati motiváció minél nagyobb teret kapjon a tanítás-tanulás folyamatában, és hatékonyabbá tegye azt.