Alapítvány   események   jelentkezési lap   kreditek   facebook    kérdések-válaszok   hallgatók tapasztalata    hitünk   tajékoztató    wikipédia    

LOGOS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ALAPÍTVÁNY

Alapítványunk non-profit szervezet, így támogatóink, önkénteseink és barátaink szívélyes adományaiból, szolgálataiból ill. szponzorok támogatásából tartja fenn magát. Örömmel veszünk bármiféle segítséget , ima, fizikai vagy anyagi támogatást!
   

Amennyiben 1%-át szívesen ajánlja céljainkra, adószámunk: 18204845-1-05  

Támogatás befizetésére személyesen ill. bankszámlánkra történő utalással van lehetőség.

Bankszámlaszámunk: (Unicredit Bank) 10918001-00000070-879800100

 

Durkó István, Kőszikla Baptista Gyülekezet, Budaörs

Támogatás  * Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány  *  3534 Miskolc Stadion ú. 61. Fsz/3.

 

Durkó István, Kőszikla Baptista Gyülekezet, Budaörs

Hisszük, hogy a Szentírás teljessége - az Ószövetség és Újszövetség írásai egészükben - Isten szó szerinti, abszolút szuverenitású kinyilatkoztatásai. Isten akarata volt az Ő kijelentett Szavának pontos rögzítése, könyvbeni megjelenése, annak fennmaradása és hatása. Hisszük, hogy az Írások célja, hogy elvezessenek bennünket a közös üdvösségre a Názáreti Jézus Krisztusba, Isten egyszülött Fiába, mint Megváltóba vetett hit által.Hisszük, hogy a teljes Szentírás, amely ószövetségi és újszövetségi könyvekből áll egyetlen tévedést sem tartalmaz, benne nincs ellentmondás, hanem egymással harmonizáló, egységes, egymást kiegészítő, megvilágosító és értelmező művet alkotnak.

Hisszük, hogy Isten ihletésére jöttek létre, sem elvenni, sem hozzá tenni nem lehet. Sem a hagyományok miatt, vagy később feltételezett kinyilatkoztatások alapján megváltoztatni nem szabad. Isten által befejezettnek tekintjük, ezért a keresztény hitéletünk és szolgálatunk egyetlen mérvadó alapjául fogadjuk el.


.

 


HITÜNK

Hisszük, hogy az egyetlen Könyv, amely kizárólag megbízható próféciákat tartalmaz.

Hisszük, hogy a Szent Szellem által kijelentett Ige a keresztény életünk és szolgálatunk forrása, alapfeltétele, fenntartója, mozgatója, zsinórmértéke, és legfőbb célja, abszolút befolyással bír, vagyis életünket, szolgálatunkat elsősorban nem emberek és keresztény szolgálatok tekintélyének vetjük alá, hanem Isten beszédének.

 Hisszük, hogy a Szentírás Isten Szavaként való felismerése a Szentlélek munkája az istenkereső emberben. Az Írások által megtanít arra, sőt képesít, hogy Vele kapcsolatba lépjünk, Tőle világosságot nyerjünk, felismerjük a jó és a rossz forrását, és a természeti ember számára a megváltás, az isteni szabadítás szükségességét.

Hisszük, hogy valamennyi hit-kinyilatkoztatást, legyen az hitvallás vagy teológiai doktrína, elmélet vagy gyakorlat, próba alá kell vetni a Bibliában írásba foglalt isteni szabályszerűségek alapján.

Hisszük, hogy Isten Szellem, láthatatlan, örökké létező lény, valóságos személy, Aki teremtője és alkotója, fenntartója és kormányzója az egész univerzumnak, láthatóknak és láthatatlanoknak. Isten, aki tér és idő fölött áll.

.

 


Királyiszéke a mennyben van, de mindenütt jelen van. Egyetlen Isten létezik, Aki végtelen, örök, mindenható, mindentudó, változhatatlan, hűséges és tökéletes az Ő szentségében, ítéletében, igazságában és szeretetében.

Hisszük, hogy az Istenség egységében három személy rejlik: az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, akik egyidejűleg léteznek, egyenlők és örökkévalók. Isten egy, Aki az emberi értelmet és befogadóképességet túlhaladja, de kegyelméből kinyilatkoztatásain keresztül megismerhető. Az egylényegű Isten három személyben jelentette ki magát nekünk: Az Atya nem a Fiú és a Fiú nem a Szent Szellem, mégis mindegyik igaz Isten. Az egy Isten - az Atya, a Fiú és a Szent Szellem - a keresztény életünk és hitünk alapja.   

Hisszük, hogy Isten, az Atya, Aki a mennyek és a föld teremtője. Minden az Ő Igéje által lett, és ugyanezen Ige által tartja fenn nap, mint nap az egész teremtést. Tökéletes és jó Isten, minden létező gondviselője. Ő az első ok, az eredet. Az Atyától született a Fiú és az Atyától származik Szent Szellem, Akik Vele egylényegűek, úgy, hogy az Atya elsőbbséggel bír közöttük.


.

 


Hisszük, hogy az Atya egyszülött Fián keresztül ismerhető meg, Ő nyilatkoztatta ki az Atya természetének lényegét, ami az igazság és a szeretetet.

Hisszük, hogy a Fiú a láthatatlan Isten képmása és egyszülöttje, örökkévaló Isten, egy az Atyával. Minden teremtmény előtt született, a földi, mennyei létezők Őbenne, Általa és Érte állnak fenn. A Mindenható akaratának engedelmes-kedve megüresítette magát, emberi külsőt vett föl. A Szentlélek által fogantatott, egy Mária nevű szűztől született és élt itt a földön. Ő a testté lett Ige. Hisszük, hogy mindenben hasonlóvá lett az emberhez, kivéve a bűnt, mind földi életében és mind szolgálatában is engedelmes volt az Atyjának, egészen a kereszthalálig. Az egész emberiség bűneiért helyettesítő áldozatként halt kereszthalált. Életét önként adta halálra bűneink váltságáért, ezért az Atya feltámasztotta Őt a halálból, és dicsőséggel és tisztességgel koronázta meg, Úrrá és Krisztussá tette kezeinek minden munkája fölött, és a maga jobbjára ültette. "Ajándékozott Neki oly Nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus Nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére."


.

 


Tovább »